Fruity Mix

600.00฿

น้ำยากลิ่น Fruity Mix(ผลไม้รวม)

ที่ได้รวมผลไม้นาๆชนิดได้อย่างลงตัว ให้ทุกการสูบ มีความหอม หวาน สดชื่น และความเย็ดนิดๆ

(NICOTNIE 5%)
(Cool Level 1)
(1 กล่อง มี 3 หัว)